سایز

0
+ موارد بیشتر

آنالیز

طول شاخه

واحد

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

مجتمع فولاد ظفر بناب

نمایش بیشتر
میلگرد آجدار ظفر بناب

میلگرد آجدار ظفر بناب

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز آنالیز طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
سایز : 8 آنالیز : A2 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,850
سایز : 10 آنالیز : A2 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,550
سایز : 12 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,550
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 28
قیمت : 16,250
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 25
قیمت : 16,250
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 22
قیمت : 16,250
سایز : 20 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,250
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 18
قیمت : 16,250
سایز : 16 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,250
سایز : 14 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,250
تیرآهن ظفر بناب

تیرآهن ظفر بناب

بروز رسانی 1400/07/10
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 14 واحد : کیلوگرم وزن (کیلوگرم) : 130
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 20 واحد : کیلوگرم وزن (کیلوگرم) : 255
قیمت : 16,550
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 14 واحد : کیلوگرم وزن (کیلوگرم) : 123
قیمت : 16,450

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

آنالیز

طول شاخه

واحد

محل بارگیری