کارخانه

سایز

آلیاژ

واحد

جستجوی پیشرفته

سیم جوش استنلس استیل 304

نمایش بیشتر

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

سیم جوش استنلس استیل 304

سیم جوش استنلس استیل 304

بروز رسانی 1403/04/28
نام سایز آلیاژ واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 2 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 664,000
سایز : 2.5 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 664,000
سایز : 3 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 664,000
سایز : 4 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 664,000

کارخانه

سایز

آلیاژ

واحد

نمودار قیمت