کارخانه

ضخامت

چشمه

0
+ موارد بیشتر

نوع

جستجوی پیشرفته

توری لوزی

نمایش بیشتر
توری لوزی

توری لوزی

بروز رسانی 1400/08/24
نام ضخامت چشمه نوع قیمت نمودار خرید
ضخامت : 2mm چشمه : 14*32 نوع : پایه باریک
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت : 2mm چشمه : 22*60 نوع : پایه باریک
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت : 2mm چشمه : 28*75 نوع : پایه باریک
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت : 2.5mm چشمه : 35*100 نوع : پایه باریک
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت : 2.5mm چشمه : 40*150 نوع : پایه باریک
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت : 2mm چشمه : 50*200 نوع : پایه پهن
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت : 2mm چشمه : 25*50 نوع : پایه باریک
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

ضخامت

چشمه

0
+ موارد بیشتر

نوع