سایز

0
+ موارد بیشتر

آنالیز

طول شاخه

واحد

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

شرکت فولاد البرز ایرانیان

نمایش بیشتر
میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

میلگرد آجدار فولاد البرز ایرانیان

بروز رسانی 1400/09/03
نام سایز آنالیز طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 32
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 25
قیمت : 15,700
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه سایز : 22
قیمت : 15,700
سایز : 20 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 15,700
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران سایز : 32
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران سایز : 28
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران سایز : 25
قیمت : 15,900
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران سایز : 22
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 15,900
آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران سایز : 18
قیمت : 15,900
سایز : 14 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 15,900
سایز : 16 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 15,900
سایز : 12 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 آنالیز : A3 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان

بروز رسانی 1400/04/28
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 24 واحد : کیلوگرم وزن (کیلوگرم) : 350
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 22 واحد : کیلوگرم وزن (کیلوگرم) : 300
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 250 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 18 وزن (کیلوگرم) : 200 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : کارخانه سایز : 14 واحد : کیلوگرم وزن (کیلوگرم) : 135
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 155 محل بارگیری : کارخانه سایز : 14 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 155 محل بارگیری : انبار تهران سایز : 14 واحد : شاخه
قیمت : 2,390,000
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 325 محل بارگیری : انبار تهران سایز : 27 واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران سایز : 22 واحد : شاخه وزن (کیلوگرم) : 300
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران سایز : 18 وزن (کیلوگرم) : 200 واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران سایز : 14 واحد : شاخه وزن (کیلوگرم) : 135
قیمت : 2,190,000
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران سایز : 24 واحد : شاخه وزن (کیلوگرم) : 350
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 250 واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 واحد : شاخه
قیمت : 2,790,000
ناودانی فولاد البرز ایرانیان

ناودانی فولاد البرز ایرانیان

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم سایز : 20
قیمت : 25,000
طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم سایز : 18
قیمت : 21,800
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,700
میلگرد کلاف فولاد ایران

میلگرد کلاف فولاد ایران

بروز رسانی 1400/09/14
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : A2 حالت : آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 16,500
آنالیز : A2 حالت : آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 16,500
آنالیز : 1006 حالت : فوق کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : SAE حالت : 1008 (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : rst34 حالت : 1008 (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

آنالیز

طول شاخه

واحد

محل بارگیری