کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

وزن (کیلوگرم)

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

تیرآهن متفرقه

نمایش بیشتر
لیست تیرآهن متفرقه

لیست تیرآهن متفرقه

بروز رسانی 1400/09/15
نام سایز وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 120 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,040,000
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 140 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,080,000
سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 240 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 4,040,000
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 120 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 120 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 140 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 240 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

وزن (کیلوگرم)

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد