جستجوی پیشرفته

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

تیرچه کرومیت

تیرچه کرومیت

بروز رسانی 1401/02/27
نام سایز ورق سایز نبشی زیکزاک محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز ورق : 3 سایز نبشی : 4 زیکزاک : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز ورق : 4 سایز نبشی : 4 زیکزاک : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز ورق : 4 سایز نبشی : 4 زیکزاک : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز ورق : 5 سایز نبشی : 5 زیکزاک : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
رابیتس

رابیتس

بروز رسانی 1401/02/27
نام ستون طول x عرض محل بارگیری واحد ابعاد چشمه قیمت ( تومان ) نمودار خرید
ستون : 9 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 20,400
ستون : 9 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 28,400
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 30,800
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 28,800
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 33,300
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 35,800
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 37,800
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 39,800
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 41,300
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 44,000
الکترود جوشکاری میکا

الکترود جوشکاری میکا

بروز رسانی 1401/02/27
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 47,100 ــ
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 63,600 ــ
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 40,000
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 41,900
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 40,000
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 41,900
الکترود جوشکاری آما

الکترود جوشکاری آما

بروز رسانی 1401/02/27
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 46,000 ــ
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 77,000 ــ
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 49,800 ــ
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 42,000
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 56,400
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 42,000
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 56,400
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 42,000 ــ
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 57,900
پشم شیشه

پشم شیشه

بروز رسانی 1401/02/27
نام محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : 22,345
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : 22,345
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : 29,212
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : 22,345
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
قیمت : 34,800
محل بارگیری : انبار تهران واحد : رول
قیمت : تماس بگیرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : رول
قیمت : تماس بگیرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : رول
قیمت : تماس بگیرید
ارتعاشات صنعتی

ارتعاشات صنعتی

بروز رسانی 1401/02/27
نام سایز استاندارد جنس انبار قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 658,000
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 108,300
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,323,000
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 994,000
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 632,000
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,234,000
سایز : 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 751,000
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,489,000
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,700,000
سایز : 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,400,000
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,126,000
سایز : 3 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 948,000
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,907,000
سایز : 3 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,647,000
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 104,500
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 644,000
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,272,000
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,084,000
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,527,000
سایز : 4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,104,000
سایز : 4 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,873,000
سایز : 4 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,828,000
سایز : 5 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,012,000
سایز : 5 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,397,000
سایز : 5 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 4,117,000
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 3,450,000
سایز : 6 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,277,000
سایز : 6 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 2,920,000
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 7,542,000
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 8,188,000
سایز : 8 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 3,586,000
سایز : 8 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 3,526,000
سایز : 10 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 5,308,000
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 9,227,000
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 4,840,000
سایز : 10 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,420,000
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 725,000
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,183,000
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,367,000
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 108,200
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,981,000
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : 908,000
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : 1,515,000
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
ارتعاش سازان

ارتعاش سازان

بروز رسانی 1401/02/27
نام سایز استاندارد جنس انبار قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
تسمه قالب

تسمه قالب

بروز رسانی 1401/02/27
نام طول محل تخلیه قیمت ( تومان ) نمودار خرید
طول : 30cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 40cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 50cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 60cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 70cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 80cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 90cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
طول : 100cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 130,000
سینی کابل

سینی کابل

بروز رسانی 1401/02/27
نام ضخامت عرض محل تخلیه قیمت ( تومان ) نمودار خرید
ضخامت : 0.9mm عرض : 5cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 94,000 ــ
ضخامت : 1.5mm عرض : 5cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 134,000
ضخامت : 0.9mm عرض : 10cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 127,000
ضخامت : 1.5mm عرض : 10cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 188,000 ــ
ضخامت : 1.25mm عرض : 10cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 117,000 ــ
ضخامت : 0.9mm عرض : 15cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 136,000 ــ
ضخامت : 1.5mm عرض : 15cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 148,000
ضخامت : 0.9mm عرض : 20cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 174,000 ــ
ضخامت : 1.25mm عرض : 20cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 179,000 ــ
ضخامت : 1.5mm عرض : 20cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 264,000
ضخامت : 1.25mm عرض : 30cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 247,000 ــ
ضخامت : 1.25mm عرض : 40cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 204,000 ــ
ضخامت : 1.25mm عرض : 50cm محل تخلیه : انبار تهران
قیمت : 377,000 ــ
دسترسی سریع