کارخانه

سایز

طول شاخه

واحد

محل بارگیری

استاندارد

جستجوی پیشرفته

شمش فولاد

نمایش بیشتر
شمش فولادی 6 متری

شمش فولادی 6 متری

بروز رسانی 1400/09/15
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,478
سایز : 100x100 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,478
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,423
سایز : 150x150 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,478
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,587
سایز : 100x100 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,608
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 125x125 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 100x100 طول شاخه : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : تماس بگیرید
شمش فولادی 12 متری

شمش فولادی 12 متری

بروز رسانی 1400/09/15
نام سایز طول شاخه واحد محل بارگیری استاندارد قیمت نمودار خرید
سایز : 100x100 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,478
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,532
سایز : 150x150 طول شاخه : 12 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه استاندارد : 5sp
قیمت : 15,587

کارخانه

سایز

طول شاخه

واحد

محل بارگیری

استاندارد