کارخانه

ضخامت مفتول

ضخامت خار

نوع گالوانیزه

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

سیم خاردار

نمایش بیشتر
سیم خاردار

سیم خاردار

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت مفتول ضخامت خار نوع گالوانیزه محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت مفتول : 2.5 ضخامت خار : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 23,850
ضخامت مفتول : 2.5 ضخامت خار : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 23,500
ضخامت مفتول : 2.5 ضخامت خار : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 28,000
ضخامت مفتول : 2.5 ضخامت خار : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 29,000
ضخامت مفتول : 2.5 ضخامت خار : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 38,500

کارخانه

ضخامت مفتول

ضخامت خار

نوع گالوانیزه

محل بارگیری