کارخانه

طول

واحد

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

انوای سپری

نمایش بیشتر
سپری نورد سجاد

سپری نورد سجاد

بروز رسانی 1400/09/15
نام طول واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 18,900
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,700
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,700
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 18,200
سپری سپهر ایرانیان

سپری سپهر ایرانیان

بروز رسانی 1400/09/15
نام طول واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,148
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,148
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,290
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
سپری فولاد شکفته

سپری فولاد شکفته

بروز رسانی 1400/09/15
نام طول واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,800
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,800
سپری انبار اصفهان

سپری انبار اصفهان

بروز رسانی 1400/09/15
نام طول واحد محل بارگیری قیمت نمودار خرید
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,500
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,500
طول : 6 واحد : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,000

کارخانه

طول

واحد

محل بارگیری