کارخانه

ضخامت

آلیاژ

واحد

طول

سایز

0
+ موارد بیشتر
جستجوی پیشرفته

ناودانی استنلس استیل

نمایش بیشتر
ناودانی استنلس استیل

ناودانی استنلس استیل

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت آلیاژ واحد طول سایز قیمت نمودار خرید
ضخامت : 4 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 4
قیمت : 151,525
ضخامت : 5 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 5
قیمت : 151,525
ضخامت : 5 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 6
قیمت : 151,525
ضخامت : 4 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 8
قیمت : 151,525
ضخامت : 6 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 10
قیمت : 151,525
ضخامت : 6 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 12
قیمت : 151,525

کارخانه

ضخامت

آلیاژ

واحد

طول

سایز

0
+ موارد بیشتر