کارخانه

وزن (کیلوگرم)

0
+ موارد بیشتر

سایز

0
+ موارد بیشتر

واحد

جستجوی پیشرفته

تیرآهن سنگین

نمایش بیشتر
لیست تیرآهن سنگین

لیست تیرآهن سنگین

بروز رسانی 1400/06/08
نام وزن (کیلوگرم) سایز واحد قیمت نمودار خرید
وزن (کیلوگرم) : 590 سایز : 33 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 686 سایز : 36 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 796 سایز : 40 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 932 سایز : 45 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 1089 سایز : 50 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 1272 سایز : 55 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 1464 سایز : 60 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

وزن (کیلوگرم)

0
+ موارد بیشتر

سایز

0
+ موارد بیشتر

واحد