کارخانه

ضخامت

طول

محل بارگیری

وزن

واحد

جستجوی پیشرفته

پروفیل آلومینیم

نمایش بیشتر
پروفیل آلومینیم

پروفیل آلومینیم

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت طول محل بارگیری وزن واحد قیمت نمودار خرید
ضخامت : 1 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000
ضخامت : 1/8 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000
ضخامت : 1/8 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000
ضخامت : 1/8 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000
ضخامت : 2 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000
ضخامت : 3 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000
ضخامت : 3 طول : 6 محل بارگیری : انبار تهران وزن : وزن درخواستی
قیمت : 110,000

کارخانه

ضخامت

طول

محل بارگیری

وزن

واحد