کارخانه

جستجوی پیشرفته

سیم جوش استنلس استیل

نمایش بیشتر
سیم جوش استنلس استیل 304

سیم جوش استنلس استیل 304

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 2 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 239,400
سایز : 2.5 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 239,400
سایز : 3 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 234,100
سایز : 4 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم
قیمت : 234,100
سیم جوش استنلس استیل 316

سیم جوش استنلس استیل 316

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 2
قیمت : 329,700
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 2.5
قیمت : 329,700
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 3
قیمت : 328,700
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 4
قیمت : 328,700

کارخانه