کارخانه

آلیاژ

واحد

سایز

جستجوی پیشرفته

سیم جوش استنلس استیل316

نمایش بیشتر

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

سیم جوش استنلس استیل 316

سیم جوش استنلس استیل 316

بروز رسانی 1401/09/13
نام آلیاژ واحد سایز قیمت ( تومان ) نمودار خرید
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 2
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 2.5
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 3
آلیاژ : 316 واحد : کیلوگرم سایز : 4

کارخانه

آلیاژ

واحد

سایز

نمودار قیمت