کارخانه

مشخصات

ضخامت مفتول (mm)

طول (m)

وزن (kg)

جستجوی پیشرفته

میلگرد بستر

نمایش بیشتر
میلگرد بستر

میلگرد بستر

بروز رسانی 1400/09/16
نام مشخصات ضخامت مفتول (mm) طول (m) وزن (kg) قیمت نمودار خرید
مشخصات : مفتول گالوانیزه آجدار ضخامت مفتول (mm) : 4 طول (m) : 3 وزن (kg) : 1
قیمت : 30,300
مشخصات : مفتول گالوانیزه آجدار ضخامت مفتول (mm) : 4 طول (m) : 3 وزن (kg) : 1
قیمت : 31,500
مشخصات : مفتول گالوانیزه آجدار ضخامت مفتول (mm) : 4 طول (m) : 3 وزن (kg) : 1.2
قیمت : 32,800
مشخصات : گالوانیزه ضخامت مفتول (mm) : - طول (m) : - وزن (kg) : -
قیمت : 5,750
مشخصات : گالوانیزه ضخامت مفتول (mm) : - طول (m) : - وزن (kg) : -
قیمت : 5,450

کارخانه

مشخصات

ضخامت مفتول (mm)

طول (m)

وزن (kg)