کارخانه

ابعاد (mm)

0
+ موارد بیشتر

کارخانه

وزن (kg)

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

میلگرد چهار پهلو

نمایش بیشتر
میلگرد چهار پهلو

میلگرد چهار پهلو

بروز رسانی 1400/09/16
نام ابعاد (mm) کارخانه وزن (kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ابعاد (mm) : 10x10 کارخانه : نوردی تهران وزن (kg) : 0.785 محل بارگیری : بنگاه تهران
قیمت : 19,500
ابعاد (mm) : 12x12 کارخانه : نوردی تهران وزن (kg) : 0.95 محل بارگیری : بنگاه تهران
قیمت : 19,500
ابعاد (mm) : 14x14 کارخانه : نوردی تهران وزن (kg) : 1.13 محل بارگیری : بنگاه تهران
قیمت : 19,500
ابعاد (mm) : 16x16 کارخانه : نوردی تهران وزن (kg) : 1.327 محل بارگیری : بنگاه تهران
قیمت : 19,500
ابعاد (mm) : 18x18 کارخانه : نوردی تهران وزن (kg) : 1.539 محل بارگیری : بنگاه تهران
قیمت : 19,500

کارخانه

ابعاد (mm)

0
+ موارد بیشتر

کارخانه

وزن (kg)

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری