کارخانه

سایز

ضخامت

0
+ موارد بیشتر

برند

0
+ موارد بیشتر
جستجوی پیشرفته

لوله جدار چاه

نمایش بیشتر
لوله جدار چاه 10

لوله جدار چاه 10

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 8 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 6 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,400
سایز : 10 اینچ ضخامت : 5 برند : اصفهان
قیمت : 26,400
سایز : 10 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 3 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 12

لوله جدار چاه 12

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 6 برند : قزوین
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,300
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : اصفهان
قیمت : 26,300
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : قزوین
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 4 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 14

لوله جدار چاه 14

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,300
سایز : 14 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 6 برند : مشهد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 5 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 5 برند : مشهد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 16

لوله جدار چاه 16

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 8 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,400
سایز : 16 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

سایز

ضخامت

0
+ موارد بیشتر

برند

0
+ موارد بیشتر