کارخانه

واحد

برند

ضخامت(میلیمتر)

0
+ موارد بیشتر

سایز(اینچ)

0
+ موارد بیشتر

محل تحویل

جستجوی پیشرفته

لوله کالوپ

نمایش بیشتر
لوله کالوپ

لوله کالوپ

بروز رسانی 1400/09/16
نام واحد برند ضخامت(میلیمتر) سایز(اینچ) محل تحویل قیمت نمودار خرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 4 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 5 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 6 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 8 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 4 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 5 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,300
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 6 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,300
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 8 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 10 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 8 سایز(اینچ) : 16 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : - سایز(اینچ) : 20 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : - سایز(اینچ) : 24 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : - سایز(اینچ) : 32 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400

کارخانه

واحد

برند

ضخامت(میلیمتر)

0
+ موارد بیشتر

سایز(اینچ)

0
+ موارد بیشتر

محل تحویل