کارخانه

سایز

ضخامت

حالت

تحویل

واحد

جستجوی پیشرفته

لوله داربستی

نمایش بیشتر
لوله داربست تهران

لوله داربست تهران

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت حالت تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 3 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2/5 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,400
لوله داربست اصفهان

لوله داربست اصفهان

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت حالت تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت : 3 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,250
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2/5 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,050
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,560

کارخانه

سایز

ضخامت

حالت

تحویل

واحد