کارخانه

قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر)

0
+ موارد بیشتر

برند

واحد

جستجوی پیشرفته

لوله گوشتدار

نمایش بیشتر
لوله گوشتدار بنگاه تهران

لوله گوشتدار بنگاه تهران

بروز رسانی 1400/09/01
نام قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) برند واحد قیمت نمودار خرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 35 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 35 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 35 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 30 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 30 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 25 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 20 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر)

0
+ موارد بیشتر

برند

واحد