کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

وزن هر شاخه

0
+ موارد بیشتر

رده

برند

واحد

جستجوی پیشرفته

لوله بدون درز (مانیسمان) سبک

نمایش بیشتر
لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20

لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز وزن هر شاخه رده برند واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 8 اینچ وزن هر شاخه : 190 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 9,219,000
سایز : 6 اینچ وزن هر شاخه : 140 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 5,512,500
سایز : 5 اینچ وزن هر شاخه : 105 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 3,444,000
سایز : 4 اینچ وزن هر شاخه : 65 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 2,388,750
سایز : 1/4 1 اینچ وزن هر شاخه : 16 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 593,251
سایز : 3 اینچ وزن هر شاخه : 45 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 1,459,500
سایز : 1/2 1 اینچ وزن هر شاخه : 18 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 698,250
سایز : 2 اینچ وزن هر شاخه : 24 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 876,750
سایز : 1/2 2 اینچ وزن هر شاخه : 18 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 1,438,500
سایز : 3/4 اینچ وزن هر شاخه : 8 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 451,500
سایز : 1/2 اینچ وزن هر شاخه : 5/5 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 372,750
سایز : 1 اینچ وزن هر شاخه : 12 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 456,750

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

وزن هر شاخه

0
+ موارد بیشتر

رده

برند

واحد