کارخانه

آلیاژ

قطر خارجی

0
+ موارد بیشتر

ضخامت

0
+ موارد بیشتر

حالت

برند

انبار

جستجوی پیشرفته

لوله آلومینیوم

نمایش بیشتر
لوله آلومینیوم بنگاه تهران

لوله آلومینیوم بنگاه تهران

بروز رسانی 1400/09/01
نام آلیاژ قطر خارجی ضخامت حالت برند انبار قیمت نمودار خرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 1/2 5" ضخامت : 5 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 4 " ضخامت : 4 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 3 " ضخامت : 4 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 32 ضخامت : 3 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 28 ضخامت : 3 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 25 ضخامت : 4 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 25 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 22 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 20 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 18 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 16 ضخامت : 1 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

آلیاژ

قطر خارجی

0
+ موارد بیشتر

ضخامت

0
+ موارد بیشتر

حالت

برند

انبار