کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

ضخامت

آلیاژ

حالت

واحد

جستجوی پیشرفته

لوله استنلس استیل صنایع غذایی

نمایش بیشتر
لوله استنلس استیل صنایع غذایی آلیاژ 304

لوله استنلس استیل صنایع غذایی آلیاژ 304

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 102 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 63 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 51 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 153,610
سایز : 51 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 38 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 25 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 153,610
سایز : 16 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

ضخامت

آلیاژ

حالت

واحد